Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

07 พฤศจิกายน 2560

Protandim Nrf2 สามารถเพิ่มอายุขัยได้ 7%

Protandim Nrf2  สามารถเพิ่มอายุขัยได้ 7%


ผลการศึกษาจาก NIA Protandim ช่วยยืดอายุขัย
สถาบันวิจัยในผู้สูงวัยแห่งชาติของ อเมริกา 

NIA ได้ทำศึกษาวิจัยนี้อย่างไร
เริ่มโดยการที่นักวิทยาศาสตร์ ให้อาหารที่มีโปรแทนดิมผสม ในกลุ่มหนูทดลองอายุ 10 เดือน โดยใช้ในปริมาณสัดส่วนที่ประเมินแล้วว่าเทียบเท่ากับสัดส่วนปกติที่คนใช้ โดยใช้น้ำหนักตัวเป็นเกณฑ์วัดโดยประมาณ และเมื่อหนูมีอายุครบ 17 เดือน ผู้วิจัยก็เพิ่มปริมาณโปรแทนดิมขึ้นอีกเท่าตัว หลังจากนั้นก็เฝ้าสังเกตุ ติดตามผลไปจนตลอดชั่วอายุขัย ของบรรดาหนูทดลองกลุ่มนี้ จนกว่าจะตายลงไปตามธรรมชาติ และนำมาเปรียบเทียบกับบรรดาหนูทดลองที่ไม่ได้รับอาหารผสมโปรแทนดิม

งานศึกษาชิ้นนี้ได้พบอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้อีกบ้าง

- "จากผลลัพธ์นี้สามารถชี้ได้ว่าการกระตุ้น Nrf2 อาจนำมาซึ่งความสามารถในการทนทานต่อความตึงเครียด และสามารถสังเกตุเห็นได้จากการที่มีชีวิตอยู่ได้นานขึ้น..."
- "โปรแทนดิม, การผสมผสานของสารสกัดที่สามารถกระตุ้น Nrf2 ช่วยเพิ่มค่ามัธยฐานของอายุขัย..."

- งานวิจัยนี้ "สนับสนุนแนวคิดที่ว่า ประสิทธิภาพของ โปรแทนดิม กับการมีอายุยืนนั้นมีส่วนมาจากการกระตุ้นของ Nrf2"
- ผลลัพธ์จากงานวิจัยนี้สามารถชี้ได้ว่า "ประสิทธิภาพของ
โปรแทนดิมนั้นจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อใช้ตั้งแต่ช่วงต้นของชีวิต"
- "อัตราการอยู่รอดในหนูทดลองตัวผู้ในกลุ่มควบคุมนั้น เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากผล (P<0.012) ของ [โปรแทนดิม] ด้วยอัตราการอยู่รอดที่เพิ่มขึ้นถึง 7%"
จะมีการศึกษาเพิ่มเติมในโปรแทนดิมอีกหรือไม่?
บรรดานักวิทยาศาสตร์ผู้ทำการวิจัยนี้ได้กล่าวว่า การศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคตอาจมีประโยชน์ดังนี้
• ทดสอบประสิทธิภาพของ ปริมาณการใช้งานโปรแทนดิมในปริมาณที่ เพิ่มขึ้น และน้อยลงจากปริมาณที่ใช้อยู่
• ศึกษาถึงการตอบสนองต่อโปรแทนดิมตลอดชั่วอายุขัย เพื่อตัดสินว่ากลไกอะไรในร่างกาย ที่โปรแทนดิมส่งผลทั้งในช่วงต้นและช่วงปลาย
ของชีวิต
ที่มา: goo.gl/Sl0rpB   สถาบันวิจัยในผู้สูงวัยแห่งชาติของ อเมริกา

องค์กรหนึ่งที่ทำการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการเสื่อมวัยคือ สถาบันวิจัยในผู้สูงวัยแห่งชาติของ อเมริกา (NIA) เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่อ้างว่าสามารถชลอวัยได้ อย่างมากมายในท้องตลาด ทาง NIA จึงได้พัฒนาโปรแกรมทดสอบแผนการการชลอวัยขึ้นมา (ITP) ซึ่งโปรแกรมนี้ ตรวจสอบ อาหาร, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสารประกอบ ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนว่ามีประสิทธิภาพในการชะลอวัย ทาง NIA ได้หวังว่าจะสามารถบ่งชี้ได้ถึงความปลอดภัย, โครงการทดสอบกระบวนการเสื่อมวัย ที่ประหยัดค่าใช้จ่ายที่สามารถช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุยังคงมีสุขภาพที่แข็งแรง และช่วยให้ผู้คนรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีเอาไว้

โปรแกรมทดสอบแผนการ (ITP)
การศึกษาได้จัดทำขึ้นในห้องทดลองทั้งสามแห่ง : แจ๊คสัน ลาบอราทอรี, มหาวิทยาลัยแห่งมิชิแกน, และ ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางสุขภาพที่ ซาน อันโตนีโอ ในมหาวิทยาลัยเทกซาส
ในแต่ละปี คณะกรรมการในโครงการ ITP ได้ประเมินจากผู้เข้าร่วมในการทดสอบและจะคัดเลือก เพียงห้ารายสำหรับทดสอบในการวิจัยในแลบข้างต้นนี้ บรรดานักวิจัยในโครงการจะดำเนินการทดลองอย่างรัดกุม และเข้มงวดในการประเมินผลลัพธ์เพื่อตัดสินว่า สิ่งที่ได้รับการคัดเลือกมาทดสอบในโครงการนี้นั้นสามารถชลอวัย และชลอการก่อตัวของโรคจากกลุ่มหนูทดลอง

การศึกษาในขั้นตอนที่ 1
พิจารณาประสิทธิภาพโดยดูจากอายุขัย

การศึกษาในขั้นตอนที่ 2
เนื่องจากอายุขัยไม่ได้เพียงแค่เป็นตัวชี้วัดที่ดีที่สุดของประสิทธิภาพของแผนการชะลอวัย ในการส่งเสริมสุขภาพเมื่อแก่ตัว แผนการชะลอวัยที่มีผลกระทบต่ออายุขัยและสุขภาพโดยรวมจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 จะผ่านเข้ามาศึกษาต่อในขั้นตอนนี้

1. ในขั้นตอนที่ 2 นี้ การทำงานในระบบต่างๆ ของร่างกาย, วิถีแห่งชีวเคมี ที่อาจมีความสัมพันธ์กับการเสื่อมวัย และ

2. ยืนยันประสิทธิภาพของแผนการชลอวัย ที่มีต่ออายุขัย
ผลลัพธ์จาก ITP
นับตั้งแต่เริ่มต้นโปรแกรมทดสอบของ NIA ขึ้นมา ในการทดสอบสมมติฐานจากแผนการชลอวัย ในการเพิ่มอายุขัย มีสารประกอบเพียง 6 ชนิดที่ได้แสดงให้เห็นว่าสามารถยืดอายุขัยได้ และจากสารประกอบทั้ง 6 ชนิดนั้นมีเพียง Protandim Nrf2 Synergizer เท่านั้นที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร


🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺


สนใจผลิตภัณฑ์ Lifevantage สอบถามข้อมูลได้ที่ 🙏🙏🙏 
ทักแชทสอบถามทีมงานได้ที่
🙏🙏 🙏 

แพ็คเก็ตการสมัครที่สมาชิก LifeVantage 
เริ่มต้นราคา 4,800 บาท


### สมัครสมาชิกกับทีมงานของเราชุดโกลด์&ชุดแพลทตินั่มตอนนี้ !!!
✍️ทำเว็บไซต์สำหรับการขายให้ฟรีค่ะ !!!


🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น